OPA-visie

OPA’s visie op politiek

OPA hangt het systeem van vrije politiek aan. Dit systeem houdt in dat het volk op democratische wijze volksvertegenwoordigers kiest die namens hen beslissingen nemen.

Die volksvertegenwoordigers behoren volgens OPA “authentieke” personen te zijn die ook onder moeilijke omstandigheden zichzelf blijven en staan voor wat zij beloven en niet worden gehinderd door enige fractiediscipline. Bij OPA wordt de individuele mening van kandidaten als basis genomen, het gaat bij OPA om de mensen en niet om de partij.

Vrije Politiek is een politiek waarin de kiezer bepaalt welke volksvertegenwoordiger gaat besturen op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau en waarin de politici luisteren naar de mening van de kiezer
en de kiezer betrokken wordt bij de gemeentelijke, provinciale en landelijke besluitvorming.

OPA is de enige politieke groepering in Nederland die de principes van het oorspronkelijk kiessysteem volgt. OPA geeft iedere kandidaat in hoge mate het recht om zichzelf te blijven en ook als zodanig een politieke positie in te nemen.

Wij denken dat vanuit de gemeenschap goede kandidaten naar voren geschoven kunnen worden die authentieke verfrissende ideeën en meningen kunnen inbrengen, verkondigen en verdedigen.

<< Terug naar hoofdmenu I Volgende pagina >>

Postadres OPA-BEWEGING Torenstraat 2 5341BA Oss

 

KvK: 58540482 Bank:  NL97INGB0006355751

Voorzitter  Johan de Leeuw 06 11365022

Penningmeester Nico de Vos 06 20707640

Woordvoerder/secretaris Dick Schouw 06 52501980

   
Copyright © 2018 OPAbeweging