OPA’s Manifest

Door het ondertekenen van OPA’s manifest verklaart de ondertekenaar dat Ouderen Politiek, zoals de vereniging Ouderen Politiek Actief (OPA) die in dit document vastgelegd heeft, te ondersteunen. Men zal streven om daar waar mogelijk onderstaande standpunten actief na te leven en toe te passen.

Uitgangspunten en richtlijnen:
• Leeftijdsdiscriminatie behoort in alle vormen bestreden te worden
• Kennis, kunde en ervaring van de ouderen behoren onbeperkt beschikbaar te zijn voor onze maatschappij.
• Meer betrokkenheid van ouderen bij politieke beslissingen wordt nagestreefd.
• Het individueel initiatief tot activiteit behoort gestimuleerd en niet ontmoedigd te worden.
• Ouderen hebben onze samenleving opgebouwd en verdienen respectvol behandeld te worden.
• Ouderen zijn volwaardige burgers elk met een eigen gerespecteerde inbreng.
• Wij gaan per definitie allemaal respectvol met elkaar om. Verschillen behoren overbrugd te worden.
• Meer regelgeving leidt tot meer bureaucratie. We streven ernaar dit terug te dringen.
• Respect voor het individuele politieke standpunt en het nastreven van toepassen van de regels die ten grondslag liggen aan het invullen van daadwerkelijke volksvertegenwoordiging zoals oorspronkelijk bedoeld (“zonder last en ruggespraak”).
• Onderwijs behoort voor alle inwoners van Nederland toegankelijk te zijn ongeacht leeftijd
• Zorg voor de gemeenschap; het milieu, mens en dier behoort centraal te staan bij iedere activiteit.
• Betaalbaar, betrouwbaar en veilig openbaar vervoer en een degelijke verkeersinfrastructuur is vanzelfsprekend.

Procedure
Het OP-Manifest behoort door een ieder die meedoet met de OPA Beweging (dit geldt dus ook voor politieke partijen) ondertekend te worden. Ondertekende manifesten worden opgestuurd naar het secretariaat van de OPA BEWEGING:
Postbus 1625
5200 BR ’s-Hertogenbosch

Het secretariaat bewaart de manifesten en houdt een register bij van iedereen die meedoet. Als iemand het manifest ondertekend heeft neemt het secretariaat contact op om bij de ondertekenaar na te vragen hoe men actief wil worden. Zover als dat aan de orde is wordt een afspraak gemaakt om de partij of persoon te betrekken bij de OPA activiteiten.

Het Manifest is hier te downloaden. Het manifest dient ondertekent te worden, en verzonden naar het secretariaat.

Postadres OPA-BEWEGING Torenstraat 2 5341BA Oss

 

KvK: 58540482 Bank:  NL97INGB0006355751

Voorzitter  Johan de Leeuw 06 11365022

Penningmeester Nico de Vos 06 20707640

Woordvoerder/secretaris Dick Schouw 06 52501980

   
Copyright © 2018 OPAbeweging