OPA’s Manifest

OPA’s Manifest

Alle leden van alle  groepen ondertekenen OPA’s Manifest.

De 5 algemene uitgangspunten die OPA nastreeft:

1. Leeftijdsdiscriminatie dient op alle fronten bestreden te worden

2. Een betere vertegenwoordiging van de ouderen in de politiek

3. Respect tussen jong en oud als voorwaarde voor een gezonde samenleving

4. Kennis en wijsheid dienen als basis genomen te worden

5. Streven naar een gezonde (fysieke en mentale) evenwichtige maatschappij.

Het hele manifest is hier  te downloaden.  Ondertekening van het manifest dient op papier te zijn en ingeleverd te worden bij het secretariaat.

 

PDF-bestand momenteel niet beschikbaar