Het Stokje van Johan v. Oldenbarnevelt

 Johan v. Oldenbarnevelt, Vader des Vaderlants


Mijn wens behoede u onverrot,

O, stok en stut, die geen verrader,
maar ’s vrijdoms stut en Hollands Vader
gestut hebt op dat wreed schavot,
toen hij voor ’t bloedig zwaard moest knielen,
veroordeeld als een Seneca
door Nero’s haat en ongena,
tot droefenis der braafste zielen.

Gij zult nog jaren achtereen den uitgang van dien held getuigen, en
hoe Geweld het Recht dorf buigen, tot smaad der onderderdrukte steên.

Hoe dikwijls strekt’ gij onder ’t stappen naar ’t hof der Staten stadig
aan hem voor een derden voet in ’t gaan en klimmen op de hoge trappen,
als hij, belast van ouderdom, papier en schriften, overleende,

en onder ’t lastig landspak steende!

Wie ging, zo krom gebukt, nooit krom!
Gij ruste van uw trouwe plichten na ’t rusten van dien ouden stok,
geknot door ’s bloedraads bitt’ren wrok

– nu stut en stijft gij nog mijn dichten.

Joost van den Vondel (Keulen, 17 november 1587 – Amsterdam, 5 februari 1679)

 

OPA vs 50PLUS

Wat is Vrije Politiek?

’t Stokje van OPA

Copyright © 2018 OPAbeweging