Gemeenteraadsverkiezingen

Politiek bedrijven, meedoen aan verkiezingen

 Het systeem van “Authentieke Politiek” ligt dichtbij wat anderen “Vrije Politiek” noemen.  Hoe vult OPA dit in als beweging? Kan je dan aan verkiezingen meedoen?

De gemeenteraadsraadsleden worden In Nederland om de vier jaar gekozen tijdens gemeenteraadsverkiezingen. Artikel 129 van de Grondwet schrijft voor dat de leden rechtstreeks worden gekozen, zonder tussenpersonen. Dit betekent dat die leden  die de meeste stemmen krijgen een zetel behalen. In ons huidige systeem (evenredige vertegenwoordiging) worden stemmen overgedragen. Dát betekent dat de top van een partij zich in stand kan houden.

Het succes van OPA bewijst dat. OPA heeft zich opgedeeld in groepen mensen per gemeente. Iedere groep is autonoom.

Groepsconvenant

Zo een groep heeft een organisatorische leider en een politieke leider – soms is dit dezelfde persoon. De groep tekent met OPA  een “Groepsconvenant”. Dit houdt in dat alle groepsleden zich aan elkaar verbinden en toezeggen de punten van het manifest en de inhoud van het handvest  als basis te nemen bij al hun overwegingen.

Als er verkiezingen komen dan schrijft de leider van de groep zich als “politieke  groepering” van OPA in. De groepsleider wordt daartoe gemachtigd door de landelijke organisatie die de de rechten op de naam OPA heeft bij verkiezingen.

Als nieuwe groepering moet men voldoen aan de eisen voor een nieuwe lijst. Dit houdt o.a. in dat er ondersteuningsverklaringen zullen moeten worden ingeleverd. Onder leiding van de voorzitter wordt de groep daarna actief in een campagne. De meeste beslissingen kan de leider van de groep als persoonlijk eindverantwoordelijke zelfstandig nemen. Dit betreft o.a. zaken als financiën en het bepalen van de volgorde van de kandidaten op de lijst.

Herenakkoord

OPA sluit ook een “Herenakkoord” met de kandidaten. Het effect daarvan is dat bij het verkrijgen van een zetel deze gaat naar diegene met de meeste stemmen ongeacht de plek op de lijst; hoe meer stemmen je hebt – hoe krachtiger jouw stem.
Als de groep raadszetels krijgt toebedeeld dan zal vanuit de groep een fractie worden gevormd. De overige leden van de groep worden dan ondersteunend. Men kan eventueel een lokale OPA vereniging oprichten. Een groep wordt dan een afdeling met een daarnaast opererende fractie.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 deed OPA  in 41 gemeenten mee. In totaal werden er 25 zetels behaald in 18 gemeenten. Het meeste succes werd geboekt in Albrandswaard en Vlaardingen, in beide gemeenten haalde de beweging drie raadszetels. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 november 2014 behaalde de beweging in Oss en Alkmaar zetels, waardoor OPA nu in 20 gemeenten vertegenwoordigd is met 37 raadszetels. In Albrandswaard, Landgraaf en Alkmaar maakt OPA deel uit van de coalitie.

<< Terug naar hoofdmenu I Volgende pagina >>