Groepsconvenant

Groepsconvenant

Zo een groep heeft een organisatorische leider en een politieke leider – soms is dit dezelfde persoon.De groep tekent met OPA  een “Groepsconvenant”.

Dit houdt in dat alle groepsleden zich aan elkaar verbinden en toezeggen de punten van het manifest en de inhoud van het handvest  als basis te nemen bij al hun overwegingen. Als er verkiezingen komen dan schrijft de leider van de groep zich als “politieke  groepering” van OPA in.

De groepsleider wordt daartoe gemachtigd door de landelijke organisatie die de de rechten op de naam OPA heeft bij verkiezingen.
Als nieuwe groepering moet men voldoen aan de eisen voor een nieuwe lijst. Dit houdt o.a. in dat er ondersteuningsverklaringen zullen moeten worden ingeleverd. Onder leiding van de voorzitter wordt de groep daarna actief in een campagne.

De meeste beslissingen kan de leider van de groep als persoonlijk eindverantwoordelijke zelfstandig nemen.
Dit betreft o.a. zaken als financiën en het bepalen van de volgorde van de kandidaten op de lijst.

Postadres OPA-BEWEGING Torenstraat 2 5341BA Oss

 

KvK: 58540482 Bank:  NL97INGB0006355751

Voorzitter  Johan de Leeuw 06 11365022

Penningmeester Nico de Vos 06 20707640

Woordvoerder/secretaris Dick Schouw 06 52501980

   
Copyright © 2018 OPAbeweging