Welkom bij de OPABEWEGING!

 

OPA is een vereniging die de principes van het oorspronkelijk kiessysteem uit 1854 volgt: burgers die personen kiezen om zich te laten vertegenwoordigen en heeft als doel ouderen een politieke stem te geven; door het volk gekozen volksvertegenwoordigers die kunnen staan voor wat zij beloven en te kunnen stemmen ‘zonder last en ruggespraak’ en niet worden gehinderd door enige fractiediscipline.

 

Over OPA
De beweging werd in 2013  opgericht met als doel het volk van Nederland te bewegen zich actief politiek te manifesteren. De beweging houdt de vrije politiek voor ogen: inmiddels zijn er in vele gemeenten OPA-fracties en zijn er in heel Nederland afdelingen die zich met lokale politiek bezighouden. Samenwerking is daarbij het kernwoord.

“Samenwerking is het kernwoord”

 

 

OPA verenigt.
Lokale groeperingen en particulieren met politieke aspiraties die zich in gemeenteraden willen manifesteren kunnen zich aanmelden bij de vereniging.De OPA-beweging is een vereniging waar (lokale) partijen of andere groeperingen elkaars kennis en kunde op het gebied van politieke activiteiten delen: k
andidaten die meedoen onder OPA-vlag kunnen staan voor hun achterban en zijn niet gebonden aan fractiediscipline. OPA’s motto:  “weg met fractiediscipline”!

 

Copyright © 2018 OPAbeweging