Ouderen Politiek Actief

WELKOM BIJ DE VERENIGING “OUDEREN POLITIEK ACTIEF”

De website ondergaat momenteel een update.Voor algemeen contact: landelijk secretariaat:Mw. Yvonne Lichtveld  T 06 3193 1093  E secretariaat@opabeweging.nl
Gemeentelijke herindelingsverkiezingen 19 november 2014Voor informatie over de deelnemende groepen aan de gemeenteraadsverkiezingen
op 19 november 2014 neemt u dan contact op met de plaatselijke contactpersonen:

Oss T 06 5250 1980 E oss@opabeweging.nl

‘s-Hertogenbosch T 06 5364 6310 E shertogenbosch@opabeweging.nl

Alkmaar T 06 5250 1980 E voorzitter@opabeweging.nl

“Ouderen Politiek Actief (OPA)” is een beweging die de vrije politiek
nastreeft. De OPA Beweging stelt zich ten doel ouderen een politieke stem te geven.”OPA is de enige groep in Nederland die wat dit betreft de principes van
ons oorspronkelijk kiessysteem (uit 1854) volgt.Het komt er in het kort gezegd op neer dat de burgers zich door personen
die ze kiezen laten vertegenwoordigen en dat deze gekozenen “zonder
last en ruggespraak” mogen en moeten handelen.
OPA geeft iedere kandidaat in hoge mate het recht om zichzelf te blijven
en ook als zodanig politiek positie in te nemen.

OPA denkt dat vanuit de groep ouderen goede kandidaten naar voren geschoven kunnen worden die
authentieke ideeën en meningen kunnen inbrengen, verkondigen en verdedigen.

OPA gaat voor gezond verstand beslissingen met een lange termijn blik.
Door ervaring wijs geworden laat OPA zich allang niet meer gek maken door
de waan van de dag!

Het OPA strijd lied (opname Rob Hompe)

Het Stokje van Johan v. Oldenbarneveld,Vader des Vaderlants

Afbeelding Johan van OldenbarneveldDoor Joost van den Vondel (Keulen, 17 november 1587 – Amsterdam, 5 februari 1679)

“Mijn wens behoede u onverrot, O, stok en stut, die geen verrader,
maar ’s vrijdoms stut en Hollands Vader gestut hebt op dat wreed schavot,
toen hij voor ’t bloedig zwaard moest knielen…”

Lees meer

OPA in Alkmaar
OPA in 's-Hertogenbosch
OPA in Oss
Zoekwoord:
OPAbeweging web