Ouderen Politiek Actief

Ouderen Politiek Actief (OPA) is een vereniging die zich ten doel heeft gesteld ouderen een politieke stem te geven. Door het volk gekozen volksvertegenwoordigers die kunnen staan voor wat zij beloven, te kunnen stemmen ‘zonder last en ruggespraak’ en niet worden gehinderd door enige fractiediscipline.


Manifest
Iedereen die het eens is met Ouderen Politiek kan OPA’s manifest ondertekenen. Hierbij verklaart de ondertekenaar het eens te zijn met de basiswaarden die ten grondslag liggen aan de Ouderen Politiek.
Huishoudelijk reglement
Het handvest van OPA is bedoeld als handleiding bij het opzetten, uitvoeren en beheren van activiteiten voor het opzetten van een lokale OPA groep. Ook vind u hier de interne procedures zoals OPA’s Erecode, stemming en de kandidaatstelling. OPA’s STOKSKE kan gezien worden als het huishoudelijk reglement van OPA.
Vraag & antwoord
De 10 meest gestelde vragen aan OPA: is coalitievorming wel mogelijk met de OPA-BEWEGING? Hoe vorm je een fractie wanneer iedereen zelf zijn positie mag bepalen en vrij mag stemmen in de raad? Heeft de OPA-BEWEGING een partijprogramma?
 

Laatste nieuws:

50opaDe fractie AP/OPA en 50PLUS Flevoland hebben besloten in Almere voor de komende gemeenteraads- verkiezingen met een gezamenlijke lijst te komen.

In de landelijke statuten van 50PLUS is nu geregeld dat de partij aan deze verkiezingen kan deelnemen.
Afgesproken is nu dat de drie partijen in 2018 een lijstverbinding aangaan.

Of 50PLUS ook in andere gemeenten met OPA gaat optrekken, is nog niet bekend.

 

Interactieve kaart OPA-afdelingen